Volume 60 (2014) - Issue 3

Šimanský, V., Kolenčík, M., Puškelová, Ľ.
Effect of carbonates and bivalent cations and their relationships with soil organic matter from the view point of aggregate formation.
DOI: 10.2478/agri-2014-0009
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 77-86.

Štýbnarová, M., Mičová, P., Fiala, K., Karabcová, H., Látal, O., Pozdíšek, J.
Effect of organic fertilizers on botanical composition of grassland, herbage yield and quality.
DOI: 10.2478/agri-2014-0010
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 87-97.

Ondreičková, K., Ficek, A., Mihálik, D., Gubišová, M., Hudcovicová, M., Drahovská, H., Kraic, J.
Bcterial communities in rhizosphere of maize studied by T-RFLP.
DOI: 10.2478/agri-2014-0011
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 98-104.

Hanáčková, E., Candráková, E.
The influence of soil cultivation and fertilization on the yield and protein content in seeds of common pea (Pisum sativum L.).
DOI: 10.2478/agri-2014-0012
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 105-114.

Šliková, S.
Transfer of effective procedures for selection and identification of plants in breeding.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 115

Katonová, M., Križanová, K.
New cultivar: Winter wheat RUPERT
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 116.

Muchová, D.
New cultivar: Winter triticale MARETO
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 117.

Sokolovičová, J., Roháčik, T.
New cultivar: Winter wheat BUČANKA
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 118.

Hanková, A., Ruckschloss, Ľ., Matúšková, K.
New cultivar: Winter wheat PS LUBICA
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 119.

Hanková, A., Ruckschloss, Ľ., Matúšková, K.
New cultivar: Winter wheat ELINOR
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 60, 2014, no. 3, pp. 120.

Top