Volume 11 (1965) - Issue 3

Pagáč, P.
The growing of forage crops as well as the manufacture of fodder must be organized on s well-thought-out plan.
Premyslene organizovať pestovanie krmovín i výrobu krmu.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 3, pp. 161-165.

Backa, P.
Pure productivity of photosynthesis.
Čistá produktivity fotosyntézy.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 3, pp. 166-171.

Molnár, J.
Effectivess of some in Czechoslovakia made fungicides of development in controlling apple mildew [Podosphaera Leucotricha(Ell. Et. Ev.) Salm.] as compared with foreing preparations.
Účinnosť niektorých 4S. vývojových fungicídov proti múčnatke jabloňovej [Podosphaera Leucotricha(Ell. Et. Ev.) Salm.] v porovnaní so zahraničnými prípravkami.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 3, pp. 172-181.

Bastl, I.
Age and growth of the pike perch (Stizostedion Lucioperca L.) from Orava basic.
Vek a rast zubáča obyčajného (Stizostedion Lucioperca L.) z Oravskej údolnej nádrže.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 3, pp. 182-194.

Hladký, V.
Study of the changeability of the live weight and body sizes of white thoroughbred pigs of the age from 42 days to 9 moths at use rearing - fattening.
Štúdium premenlivosti živej váhy a telesných rozmerov bielych ušľachtilých ošípaných vo veku od 42 dní do 9 mesiacov v úžitkovom chove - výkrme.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 3, pp. 195-206.

Top