Volume 9 (1962) - Issue 10

Tomka, O.
Problems of meadows and pastureland.
Problémy lúk a pasienkov.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 10, pp. 713-716.

Špaldon, E., Adamovský, F.
The first information from the synthesis of factors of the management of high yields of winter wheat diana I.
Prvé poznatky zo syntézy prvkov agrotechniky vysokých úrod u ozomnej pšenice diana I.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 10, pp. 717-728.

Červenka, L.
Contribution to the problem of qualuty of irrigation water.
Príspevok k problému kvality závlahovej vody.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 10, pp. 729-736.

Sakala, J.
Relation of neuroconstructional type of bulls to their fertility.
Vzťahy neurokonštitučného typu plemenníkov k fertilite.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 10, pp. 737-746.

Bojňanský, V.
The demarcation of seed-potatoes regions and the distribution of seed potatoes in Slovakia.
Vymedzenie oblasti pre množenie a distribúciu sadby zemiakov na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 10, pp. 747-756.

Top