Volume 1 (1954) - Issue 4

Bojnanský, V.
Vplyv prostredia na zdravotný stav zemiakov.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 401-415

Valenta, V.; Mestická, V.
Možnosti ochrany pred predčasným vädnutím zemiakov.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 415-425

Králiková, K.
Prvé poznatky z výskumu vírusových chorôb ovocných drevín na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 426-441

Toman, M.; Synak, J.
Príspevok k metodike skúšok herbicídnych prípravkov.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 442-450

Farský, I.
Závlahové výskumníctvo na Žitnom ostrove.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 450-461

Kříženecký, J.
Velikost trhu a váhy novorozených mláďat u mnohorodých zvířat.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 462-482

Maar, J.; Országh
Štúdium fyzikálnych a chemických činiteľov prostredia pri prirodzenom a umelom liahnutí kačíc.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 482-498

Veliký, I.
Mikroelementy vo výžive hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 498-515

Gejmovský, V.
K otázke perspektívneho plánovania na JRD
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 516-526

Veneni, M.
Výsledky s pestovanim podzemnice olejnej na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 526-536

Lednár, F.
Vývoj a rozvoj závlahových meliorácií na Žitnom ostrove.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 536-547

Top