Volume 16 (1970) - Issue 9

Fridecký, A., Pilát, A., Kollár, B.
A contribution to the problem of variety agrotechniqe in winter wheat.
Príspevok k otázke odrodovej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 737-750.

Kocúr, J.
Effect of some agroecological conditions on the crop of seed pea in the maize region of the East-Slovakia lowland.
Vplyv niektorých agroekologických podmienok na úrodu semenného hrachu v kukuričnej oblasti Východoslovenskej nížiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 751-760.

Ivanko, Š, Michalík, I.
Relation between 32P intake and its incorporation in nucleo proteid and nucleic acids.
Vzťahy medzi príjmom 32P a jeho inkorporáciou do nukleoproteidov a nukleových kyselín.
Poľnohospodárstvo. vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 761-768.

Sommer, A., Škultéry, M.
Utilization of non-desalted molassessolubles in the nutrion of fattening cattle.
Využitie neodsolených melasových výpalkov vo výžive výkrmového dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 769-776.

Majerčiak, P., Smidt, D., Harms, E.
Morphological features of the egg cells of sows and their treatment for biological purposes.
Morfologické vlastnosti vaječných buniek prasníc a ich spracovanie pre biologické účely.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 777-787.

Peter, V., Chrappa, V.
Alternate starving of pullets and its effect on performance.
Striedavé hladovanie kuričiek a jeho vplyv na úžitkovosť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 788-797.

Pekárik, Š.
Rationalization of work in vindemiation - part I.
Racionalizácia práce pri zbere hrozna . I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 798-805.

Mrkvica, M.
Problems of the species-type and variety-type sortimentof grasses and grass mixtures.
Problematika druhového a odrodového sortimentu tráv a trávnych miešaniek.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, n. 9, pp. 806-813.

Medvecký, D., Hubinský, J.
Some information from the operation of experimental calfhouses. Part III.
Poznatky z prevádzky experimentálnych teľatníkov. III. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 9, pp. 814-819.

Top