Volume 7 (1960) - Issue 1

Kandera, J.
The influence of different forms of N and K2O on the technological value and the yield of malt-barley.
Vplyv rôznych foriem N a K2O na technologickú hodnotu a výnos sladového jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 1, pp. 7-22.

Landau, L.; Vančíková, R.J.
The onset of the production of fertile eggs of ducks after providing the flock with the drake.
Začiatok znášky oplodnených vajec u kačíc po dosadení káčera do kmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N.1, pp. 23-30.

Svoboda, A.
Live-weight and conformations of White leghorn x Rhode Island cross breeds in relation to the pigmentation of their plumage.
Štúdia o vzťahu živej váhy a telesných proporcií krížencov Leghorn biely x Rhode island k pigmentácii operenia.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 1, pp. 31-38.

Huba, A.
A contribution to the differentiation of diaspididae.
Príspevok k rozpoznávaniu červcov z čelade Diaspididae.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 1. pp. 39-50.

Jacko, R.
Stability of the ground waters of Žitný ostrov for irrigation purposes.
Vhodnosť spodných vôd Žitného ostrova pre závlahy.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N, 1, pp. 51-62.

Top