Volume 43 (1997) - Issue 10

Vilček, J., Gutteková, M.
Potential assumption and effeciency of crop growing from the viewpoint of energetic balance.
Potenciálne predpoklady a eektívnosť pestovania plodín z hľadiska ich energetickej bilancie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 10, pp. 733-744.

Sirotský, Ľ.
Market of agricultural and food commodities in the Slovak Republic.
Trh s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 10, pp. 745-763.

Angelovičová, M.
The influence of low-protein patty feed mixtures on the live weight and selected paramters of slaughter quality of fattening chickens.
Vplyv nízkobielkovinových tukovaných kŕmnych zmesí na živú hmotnosť a vybrané ukazovatele jatočnej kvality výkrmových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 10, pp. 764-771.

Tongeľ, P.
Possibility of automatization of health status minitoring in the cow herd.
Možnosti automatizácie sledovania zdravotného stavu dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 10, pp. 772-789.

Zapletal, P., Jedrzejewska, D., Wodziak, K.
Hygienic value of milk vs. its pasteurization efficiency.
Hygienická hodnota mlieka v závislosti od pasterizácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 10, pp. 790-796.

Béres, A., Mityók, A.
Odour screening tests of poultry and pig breeding technology.
Monitorovanie zápachu v technológiách chovu hydiny a ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 10, pp. 797-804.

Top