Volume 40 (1994) - Issue 8

Karabínová, M., Procházková, M.
Variability in yield and content of wet gluten in winter wheat in dependence on weather conditions and variety.
Variabilita úrody a obsahu mokrého lepku ozimnej pšenice v závislosti od poveternostných podmienok a odrody.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 561-571.

Petrovic, J., Čermín, Ľ., Brezinová-Poláková, B.
Genetic determination of quantitative characters in wheat.
Genetická podmienenosť kvantitatívnych znakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 572-581.

Repka, J., Danko, J.
Energy efficiency of the sugar beet cultivation system using large-scale production technologies.
Energetická efektívnosť pestovania cukrovej repy pri veľkovýrobných technológiách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 582-591.

Dunca, J., Hanzelik, F.
Selected mechanical properties of maize grain.
Niektoré pevnostné vlastnosti zrna kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 592-595.

Palanská, O., Mojto, J., Ondrejička, R.
Quality of intramuscular at in free-living and farm fallow deer.
Kvalita intramuskulárneho tuku daniela škvrnitého z voľnej prírody a z farmového chovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 606-611.

Halaj, M.
Changes in weight, size and shape of eggs from hens of Moravia-SSL breed during laying period.
Zmeny hmotnosti, rozmerov a tvaru vajec sliepok Moravia-SSL počas znášky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 612-617.

Brouček, J., Mihina, Š., Hetény, L., Tančin, V., Uhrinčať, M., Brestenský, V., Tongel, P., Botto, Ľ.
Animal needs and care in relationship to animal welfare.
Potreby a ošetrovanie zvierat vo vzťahu k pohode.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 8, pp. 618-630.

Top