Volume 32 (1986) - Issue 8

Hudec, J., Hudec, J.
Effect of growth regulators on the yield of maize for kernel.
Vplyv regulátorov rastu na úrodu kukurice na zrno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 684-688.

Šimko, J.
Relationship between meteorological conditions and lucern fertility.
Vzťah medzi poveternostnými podmienkami a úrodnosťou lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 689-694.

Gáborčík, N.
Characteristic of young plant of some grass species and cultivars. II. concentration of mineral nutrients and soluble carbohydrates in assimilative tissue and root.
Charakteristika mladých rastlín niektorých druhov a kultivarov tráv. II. koncentrácia minerálnych živín a rozpustných cukrov v asimilačných pletivách a korení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 695-703.

Dovjak, V., Andraščík, M.
Dynamics of nutrient intake by drug centaurium (Centaurium umbellatum Gilib.) plants at growth stages.
Dynamika odberu živín rastlinami zemežlče menšej (Centaurium umbellatum Gilib.) v rastových fázach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 704-710.

Kalúz, K.
Utilization of overirrigation lines in the determination of a standard irrigation quantity.
Využitie čiar prekročenia pri stanovení smerodajného závlahového množstva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 711-718.

Pašmík, M., Lichvár, I., Čupka, V.
Replacement of soy and fish meal by peas, sunflower bran mash and rape bran mash in pig fattening.
Náhrada sóje a rybacej múčky hrachom, slnečnicovým a repkovým šrotom pri výkrme ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 719-726.

Benková, J., Šaulič, J., Ivanka, L., Škotta, M.
On the relationship of the live weight daughters and ancestors of turkey hens of ivagal type.
K vzťahu živej hmotnosti dcér a predkov moriek typu Ivagal.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 727-736.

Sidor, V.
Acarofauna of the large-scale breeding of animals at the Agrokomplex Nitra.
Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 737-747.

Hladký, V., Šuster, J., Hříbal, F., Jirasko, Z., Chastal, A., Janičik, I.
Etological studies on fattening pigs in the experimental light structure Flexipan - greenhouse. Part II.
Etologická štúdia výkrmových ošípanýchv experimentálnej ľahkej stavbe Flexipan - fóliovník. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 748-756.

Švehlík, R.
Methods of measuring the rate of wind soil erosion under natural conditions.
Metody měření intenzity větrné eroze pudy v přírodních podmínkách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 8, pp. 765-775.

Top