Volume 11 (1965) - Issue 9

Karakoz, A.
On basic ethical norms of scientific cooperation.
O základných etických normách vedeckej spolupráce.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 9, pp. 653-656.

Čumakov, A., Bedrna, Z.
Microelements in the soils of the district of Trnava.
Mikroelementy v pôdach Trnavského okresu.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 9, pp. 657-663.

Fryček, A.
Ten-year experiment with the application of liquide manure and fertilizers on the mountain pasture.
Desaťročný pokus s hnojovicovaním a hnojením horského pasienka.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 9, pp. 664-678.

Kováč, A.
Possibilities of the pollination of the lucerne flower after its tripping.
Možnosti opelenia kvetu lucerny siatej po otvorení.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 9, pp. 679-684.

Gabriš, J., Kolde, K.
Difference in the amount of milk and percentage of fat in individual udder quarters with cows of the slovak spotted breed.
Rozdiel v množstve mlieka a percente tuku vo štvrtkách vemena u kráv slovenského strakatého plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 9, pp. 685-688.

Sedlár, J.
A contribution to the study of the contemporary state of the fish number of the retentional Virt basin.
Príspevok k štúdiu stavu zarybnenia retečnej nádrže Virt.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 9, pp. 689-695.

Top