Volume 2 (1955) - Issue 5

Špaldon, E., Krausko, A.
Vyhodnotenie doterajších výsledkov pestovania ryže u nás.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 5, pp. 385-408

Weismann, Ľ., Neužilová, A.
Štúdium entomofágnych húb a možností ich využitia v boji proti moľu repnému (G. ocellatellum BOYD)
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 5, pp. 409-419

Gärtner, M.; Kleinertová, A.
Výhody grafického vyhodnocovania hnojárskych pokusov.
Poľnhospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 5, pp. 425-432


Top