Volume 19 (1973) - Issue 5

Lorenčík, L., Džugan, M.
Differentiated effect of natural rainfall and soil type on yield of spring barley.
Diferencovaný efekt prirodzených zrážok a pôdneho typu na úrodu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 315-327.

Čuri, J., Grega, B., Jendželovský, J., Adam, J.
Presence of ninhydrine positive substances in the ethanolic extract of the root of cellery.
Výskyt pozitívnych látok na ninhydrín v etanolickom extrakte koreňa zelera.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 328-336.

Benko, V., Veselský, I.
Effect of nutrition on the spectrum of aminoacids of acid hydrolyzates of winter wheat grain.
Vplyv výživy na spektrum aminokyselín kyslých hydrolyzátov zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 337-344.

Užík, M.
Durability of the assortement of sainfoin (Onobrychis Adans.)
Trvácnosť sortimentu vičenca (Onobrychis Adans.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 345-354.

Semjan, Š., Kažimír, L., Horváthová, V., Dušek, B.
A study of the composition of milk of the slovak pinzgau breed. III. Ash, dry matter, fat free, dry matter, fat in dry matter and cornlab constant.
Štúdium zloženia mlieka slovenského pinzgauského plemena. III. Popol, sušina, beztuková sušina, tuk v sušine a cornalbova konštanta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 355-369.

Majerčiak, P., Poltársky, J., Žilla, T.
Zootechnical and economic aspects of mixed feed given from the floor in comparison with the conentional methods in pig fattening.
Zootechnicko-ekonomické hľadisko skrmovania jadrových zmesí z podlahy v porovnaní s tradičnými spôsobmi na výkrme ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 370-379.

Kepeňa, L.
Condition parametres for migration of bees to locust trees (Robinia pseudo-acacia).
Kondičné parametre pre kočovanie včelstiev na agát.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 380-389.

Gajdušek, S., Krčál, Z.
Quality of rennets for the production of cheeses by means of additionaly heated curd.
Kvalita syridiel pre výrobu syrov so zohrievanou syrovinou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 390-396.

Janáč, K.
Designing and evaluation of closed winter sheep pens from the viewpoint of heat and air conditions.
Navrhovanie a posudzovanie uzavretých zimných ovčíncov z hľadiska teplotechniky a vzduchotechniky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 5, pp. 397-409.

Top