Volume 11 (1965) - Issue 5

Landau, L.
Twenty years of the development of agricultural science in Slovakia.
Dvadsať rokov vývoja slovenskej vedy od oslobodenia.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 5, pp. 322-330.

Špandol, E., Andráščík, M.
On some questions of the development of grain husbandry in Slovakia.
K niektorým otázkam rozvoja obilninárstva na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 5, pp. 331-349.

Tomka, O., Krajčovič, V.
Investigation of the nutrition of herbages under the ecological conditions of Slovakia.
Výskum výživy trávnych porastov v ekologických podmienkach Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 5, pp. 350-363.

Jurčo, V.
Comparison of the milk yield of the svolak spotted and pinzgauer breeds with the imported ones.
Porovnanie dojiteľnosti slovenského strakatého a pinzgauského dobytka s importovanými plemenami.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 5, pp. 364-381.

Majerčiak, P., Páleník, Š., Karakoz, A., Čupka, V., Sidor, V., Hašek, A.
Investigation of possibilities of influencing the pork utility of white troroughbred pigs by breeding technique.
Výskum možnosti ovplyvnenie mäsovej úžitkovosti bielych uľachtilých ošípaných chovateľskou technikou.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 5, pp. 382-395.

Janovic, J., Palášthy, E.
A new stage of the research of agricutural economics is beginning.
Výskum poľnohospodárskej ekonomiky do novej etapy.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 5, pp. 396-403.

Top