Volume 41 (1995) - Issue 12

Ondrišík, P., Foldeši, P.
Effect of urea-formaldehyde condesates on dynamics and migration of nitrogen in soil profile. II. migration of anorganic nitrogen compounds in laboratory lysimetric experiment.
Vplyv močovino-formaldehydových kondenzátov na dynamiku a migráciu dusíka v pôdnom profel. II. migrácia anorganických zlúčenín dusíka v laboratórnom lyzimetrickom pokuse.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 12, pp. 881-889.

Tišliar, E., Michalec, M., Citarová, E.
Testing of the shorty growth retarder in the grassland.
Testovanie rastového regulátora shorty na trávnom poraste.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 890-899.

Gáborčík, N., Salková, Z.
Variability of chemical composition in chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. II. higher fatty acids and vitamins soluble in fat.
Kultivarová variabilita chemického zloženia cícera baranieho (Cicer arietinum L.). II. vyššie mastné kyseliny a vitamíny rozpustné v tukoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 900-906.

Hegedus, O., Hegedusová, A.
Merceury contamination of agricultural soils and vegetables.
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd a zelenín ortuťou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 907-913.

Brouček, J., Tančin, V., Harcek, Ľ., Uhrinčať, M.
The effect of calves suckling on their growth and milk yield and reproduction stimulation of dairy cows.
Vplyv cicania teliat na ich rast a stimuláciu dojivosti a reprodukcie kráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 914-924.

Vrtiak, J.O., Maraček, I.
Immune system and foetus.
Imunitný systém a fétus.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 925-940.

Lahučký, R.
Major genes and their influences on technological meat quality in pigs.
Vplyv génov veľkého účinku na technologickú kvalitu mäsa ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 11, pp. 941-945.

Top