Volume 3 (1956) - Issue 3

Foltýn, O.
Výskum a možnosti použitia meďnatých fungicídov s plnidlom V-K kriedy proti peronospóre vínnej révy.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 3, pp. 289-298

Grom, A.
Príspevok k výskumu tzv. hormonálneho kapúňovania kohútov.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 3, pp. 299-313

Weismann, Ľ., Drgoň, Š.
Výskum V-K kriedy a možnosti jej použitia v ochrane rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 3, pp. 314-324

Znojilová, V., Zoufalýy, V.
O proměnlivosti vnitřní jakosti vajec během snáškového období.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 3, pp. 325-337

Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 3, pp. 338-343
Poznámky k hodnoteniu šľachtiteľského materiálu metlového ciroku.

Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 3, pp. 344-375
Rozbor súčasného stavu jatočnej úžitkovosti kráv na Slovensku a možnosti ich dokrmu.

Radev, T.P.
O zásobovaní organizmu novorodených zvierat železom.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 3, pp. 376-380

Top