Volume 2 (1955) - Issue 3

Ostrovský, M.
Rajonizácia poľnohospodárskej výroby - zodpovedná úloha pracovníkov vedy a výskumu.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 3, pp. 193-196

Jasič, J.; Povolný, D.; Weismann, Ľ.
Príspevok k diagnostike húseníc moľa repného a moľa lobodového.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 3, pp. 197-203

Antonič, M.; Onderiková, V.
Príspevok k možnosti využitia odpadových konopárenských vôd pre závlahy.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 3, pp. 203-223

Landau, L.; Šprong, A.
Výsledky pokusu s dokrmom moriakov zvýšenými dávkami šťavnatých krmív.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 3, pp. 224-232

Bojňanský, V.
Význam a potreba pripravovanej flóry Slovenska pre poľnohospodárstvo.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 3, pp. 271-274

Top