Volume 42 (1996) - Issue 1

Lahučký, R., Kováč, Ľ., Bulla, J.
Possibilities and availability of using objective methods for decreasing occurance of pig meat quality aberration.
Možnosti a predpoklady využitia objektívnych metód pri znižovaní výskytu bravčového mäsa s pozmenenou kvalitou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 1, pp.1-5

Čumakov, A., Hrnčiarová, K., Kotvas, F., Koutny, B.
Evaluation of methods for determination available form of potassium in soil.
Zhodnotenie metód stanovenia rastlinami prijateľnej formy draslíka v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 1, pp. 6-17.

Hraška, Š., Matejovič, I., Marenčík, A.
Characteristics of aleuronic layers of some wild wheat species used as genetic sources of higher protein content.
Charakteristika aleurónovej vrstvy niektorých divých druhov pšeníc používaných ako genetické zdroje vyššieho obsahu bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 1, pp. 18-28.

Danko, J., Repka, J.
Energy efficiency of lucerne cultivation system using the large-scale production technologies.
Energetická efektívnosť pestovania lucerny pri veľkovýrobných technológiách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 1, pp. 29-35.

Vicen, M.
Dependence of the economic results in the agricultural, enterprices upon the selected indices.
Závislosť hospodárskych výsledkov poľnohospodárskych podnikov od vybraných ukazovateľov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 1, pp. 36-44.

Zeman, S., Hrubec, J., Žiarová, J.
Evaluation of working reliability of roto-9 melotte milking installation.
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti dojárne Roto-9 melotte.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 1, pp. 44-55.

Zoborský, I.
Formation of the agriservices and activities of its selected agriservice enterprises.
Formovanie agrárnych služieb a aktivity ich vybraných nositeľov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 1, pp. 56-69.

Top