Volume 48 (2002) - Issue 4

KUBÍK, Ľ.
Utilization of the fractal analysis of soil in agriculture.
Využitie fraktálnej analýzy pôdy v poľnohospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 169-179.

PETRANSKÝ, I., DRABANT, Š., ŽIKLA, A., ĎUĎÁK, J., ŠKULEC, R., TKÁČ, Z.
The pressure in three-point hitch of tractor hydraulic system during ploughing.
Tlak v hydraulickom systéme trojbodového závesu traktora pri orbe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 180-186.

ZACHARDA, F., PEPICH, Š.
Economy of the grain harvesters utilization in agricultural enterprices.
Ekonomika využívania obilných kombajnov v poľnohospodárskych podnikoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 187-191.

OPÁTH, R., TÓTH, P.
Ecological processing of waste diatomine in the beer production.
Ekologické spracovanie odpadovej kremeliny pri výrobe piva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 192-200.

ZEMAN, S.
Specific energy consumption at feed mixing.
Merná spotreba energie pri miešaní kŕmnych zmesí).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 201-206.

POGRAN, Š., ŠVEC, O., PÁLEŠ, D., KARANDUŠOVSKÁ, I.
Insolation of open stalls.
Insolácia otvorených maštaľných objektov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 207-211.

PRIECEL, J., MORAVČÍK, L.
Degradation of building materials in housing objects caused by influence of environment.
Degradácia stavebných materiálov v ustajňovacích objektoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 212-216.

KARAS, I., LOBOTKA, J., GÁLIK, R., ŠKULEC, R.
The dimension analysis of teat cup exploited in farm conditions.
Analýza rozmerov ceckových gúm využívaných v prevádzkových podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 4, pp. 217-224.

Top