Volume 1 (1954) - Issue 2

Arbatskaja, H.
Rozšírenie priastevníka amerického (Hyphantria cunea Drury) na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 125-138

Liko, Š.
Úspešné spôsoby hubenia obaľovača jablčného pôvodcu červitosti jabĺk.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 138-157

Belej, J.
K probematike choroby "Čerň ryžová" na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 158-165

Nemec, P.
Návody na poľné pokusy s granulovaným superfosfátom.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 166-180

Landau, L.
Kŕmne kvasnice z hľadiska riešenia potreby biologicky plnohodnotných bielkovín vo výžive hospodárskych zvierat.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954,N. 2, pp. 181-195

Plesník, J.
Vplyv výživného a fyziologického stavu kráv pred otelením na dojivosť a zloženie mlieka.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp.195-211

Peter, V.
Najnovšie metódy v odchove kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 212-223

Mates, E.; Tomovčík, J.
Skúsenosti z breďukovej metódy mlátenia.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 224-239

Top