Volume 42 (1996) - Issue 3

Burger, F.
Numerical simulation of salts accumulation in the soil.
Numerická simulácia akumulácie solí v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 3, pp.161-175.

Molnárová, J., Žembery, J.
Influence of sowing methods and fertilization levels on reduction of plants and grain yield of winter barley.
Vplyv spôsobu sejby a hnojenia na redukciu reastlín a úrodu zrna ozimného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 3, pp.175-185.

Ziman, Ľ., Šrobárová, A.
Resistance of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) to fungus Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.
Rezistencia hybridov slnečnice (Helianthus annuss L.) voči hube Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 3, pp. 186-198.

Bartoš, P., Huszár, J.
Pathotypes of wheat leaf rust determined in Slovakia in 1994.
Zistené patotypy hrdze pšeničnej na Slovensku v roku 1994.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 3, pp. 199-206.

Havrila, A.
The economist effect of regulation of the use of heavy metals sources in animal production.
Efekt regulácie zdrojov ťažkých kovov v kŕmnych dávkach hospodárskych zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 3, pp. 207-220.

Vasiľ, M.
Reduction of mastitis occurrence in dairy cow herds using combined antimastitis methods.
Redukcia výskytu mastitíd v chove dojníc kombináciou protimastitídnych metód.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 3, pp. 221-232.

Top