Volume 6 (1959) - Issue 3

Špaldon, E.; Pevná, V.
Fruity - and vegetableproduction in the Slovakia.
Produkčné problémy ovocia a zeleniny na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 3, pp. 321-336.

Polorecký, O.
Bedeutung der saatkorn-stimulierung bei getreidefruchten (II).
Význam stimulácie osiva u obilnín (II).
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 3, pp. 337-352.

Tamchyna, J.; Machová, J.
A note on the properties of hybrid wines.
Príspevok k poznaniu vlastností hybridných vín.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 3, pp. 353-360.

Sidor, V.
A study of the growt intensity of piglings up to their 60th day of age with regard to the critical period in the 3rd and 4th week.
Štúdium ratovej intenzity prasiec od uliahnutia do 60 dní so zreteľom na kritické obdobie v 3. a 4. týždni (I).
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 3, pp. 361-376.

Landau, L.; Peter, V.; Špronc, A.
High efficiency broiller rations in young turkeys.
Pokus s intenzívnym výkrmom mladých moriek systémom "broillerov" u hrabavej hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 3, pp. 377-402.

Országh, V.; Miček, J.
Die wirkung von Dubosol auf erhonte gewichtszunahme bei enten.
Pôsobenie Dubosolu na zvýšenie prírastkov u kačíc.
Poľnohospodárstvo, vol. VI., 1959, N. 3, pp. 403-418.

Kráľovič, J.
Beitrag zur methode einer bewertung der bodendesinfektionswirkungen gegen die bodenstadien der luzerneblutengallmucke.
Príspevok k metóde hodnotenia účinkov dezinfekcie pôdy proti pôdnym štádiám plodomora lucernového.
Poľnohospodárstvo, vol. VI, 1959, N. 3, pp. 419-422.

Top