Volume 7 (1960) - Issue 3

Ivanko, Š.
The influence of the want of N, P, K doses on the chance of the content and relation of free amino acids in the vegetative organs by oats.
Vplyv nedostatku N, P, K na zmenu obsahu a pomer voľných aminokyselín vo vegetatívnych orgánoch ovsa.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 3, pp. 165-174.

Kandera? J.
The influence of gradual doses of N, P2O5 a K2O on the technological value and the yield of malt barley.
Vplyv stupňovaných dávok N, P2O5 a K2O na technologickú hodnotu a výnos sladovníckeho jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 3, pp. 175-182.

Okáľ, A.
Applicability of raw lecithin in finishing ducks.
Upotrebiteľnosť surového lecitínu na dokrm kačíc.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 3, pp. 183-190.

Gabriš, J.
A contribution to the investigation of utility qualities of white throughbred pigs of the czech and slovak type.
Príspevok k poznaniu úžitkových vlastností bielych ušľachtilých ošípaných slovenského a českého typu.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, pp. 191-204.

Top