Volume 42 (1996) - Issue 7

Pajtáš, M., Nitrayová, S., Čerešnáková, Z.
Biological protein value of triticale and wheat.
Biologická hodnota bielkovín zrna tritikale a pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 481-487.

Níro, D.
BY-products occuring in the process of molasse´s fermentation as a food for animals. I. Nutritive value.
Vedľajšie fermentačné produkty melasy ako krmivo. I. výživná hodnota.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 488-497.

Holúbek, R., Jančovič, J.
Changes of content selected parameters quality temporary legume-grass cover.
Zmeny vo vybraných ukazovateľoch kvality dočasného ďatelinotrávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 498-506.

Gálik, R.
Digestibility of nutrients and nitrogen utilization of feed mixtures for fattening pigs by pre-probiotic Fermacto application.
Stráviteľnosť živín a využitie dusíka kŕmnych zmení pre výkrmové ošípané pri aplikácii preprobiotika Fermacto.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 507-518.

Szakács, J., Chovanec, J., Sommer, A., Siget, J., Vavrovičová, I., Vodňanský, M., Tataruch, F., Onderscheka, K.
Effect of metabion on fermentation processes in rumen of cattle.
Vplyv metabionu na fermentačné procesy v bachore hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 519-526.

Svetlanská, M., Bencová, E., Szakács, J., Mozolová, B., Siget, J.
A study of the fiber degradability in calves by in situ method.
Štúdium degradovateľnosti vlákninového komplexu u teliat metódou in situ.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 527-537.

Valent, M., Kováčik, J., Petrikovič, P., Švík, K., Čupka, P.
Effect of diets with various ratios of forages to concentrates on the mineral profile in high-yielding dairy cows.
Vplyv kŕmnej dávky s rôznym podielom objemových a jadrových krmív na minerálny profil vysokoprodukčných dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 538-548.

Pavlík, V., Repka, J., Vilinská, Z., Kočiščák, E., Woloszyn, V., Kappel, G., Bíreš, J., Jančík, F.
Possibilities of lowering negative influence of magnesite imission on nutrition and milk yield of dairy cows.
Množstvo zníženia negatívneho vplyvu magnezitových úletov na výživu a produkciu dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 549-559.

Gallo, M., Sommer, A., Haluška, D., Rajčáková, Ľ.
Effect of Avotan on milk yield in parstured dairy cows.
Vplyv Avotanu na produkciu mlieka pasených dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 7, pp. 560-566.

Top