Volume 43 (1997) - Issue 11

Meňhartová, I., Sojková, Z., Holúbek, R.
Utilization of mineral substances from the grass canopy.
Využitie minerálnych látok z trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 11, pp. 813-821.

Jamriška, P.
Analysis of effect of selected parameters of maize stand for silage on undersowing of lucerne.
Analýza účinku vybraných parametrov porastu silážnej kukurice na podsev lucerny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 11, pp. 822-835.

Cagáň, Ľ.
Relation between cob weight and damage to maize caused by the european corn borer (Ostrinia nubilalis HBN.).
Vzťah medzi hmotnosťou šúľkov a napadnutím kukurice vijačkou kukuričnou (Ostrinia nubilalis HBN.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 11, pp. 836-842.

Brouček, J., Arave, C.W., Nakanishi, Y.
Behaviour analysis of high-yielding dairy cows kept in tie-stall housing in the last third of lactation.
Správanie sa vysokoúžitkových dojníc v poslednej tretine laktácie v ustajnení s priväzovaním.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 11, pp. 843-852.

Havrila, A.
Reason for change in cheese demand in the food market.
Príčiny zmien v dopyte na potravinárskych syrov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 11, pp. 853-865.

Zeman, S.
Power demand of the carried dosing equipment in using electromagnetic clutch disks.
Zisťovanie príkonu neseného dávkovacieho zariadenia pri použití elektromagnetických spojok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 11, pp. 866-880.

Top