Volume 5 (1958) - Issue 3

Arbatskaja, H.
Die nährpflanzen des weissen bärenspinners.
Hostiteľské rastliny spriadača amerického (Hyphantria cunea Drury) na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N.3, pp. 449-468.

Plesník, J.
Anderungen in der milchzusammensetzung während des melkens, im verlaufe des tages und laktation und korelationen in der milchzusammensetzung beim simentalerschlag (III).
Zmeny v zložení mlieka počas dojenia, v priebehu dňa a laktácie a korelácie v zložení mlieka u simenského plemena (III).
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 3, pp. 469-485.

Augustín, V.; Čunderlíková, M.
Auswahl geeigneter tomatensorten fur die konservenindustrie.
Výber vhodných odrôd rajčiakov pre konzervársky priemysel.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 3, pp. 486-503.

Gabriš, J.; Biró, I.; Schwarz, F.
Erforschung der korperformen beim steppenvieh in der Slowakei.
Výskum telesných tvarov stepného dobytka na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 3, pp. 504-552.

Káldy, A., Zubrický, J.
Karotingehalt gruner und konservierter futtermittel.
Obsah karoténu v zelených a konzervovaných krmivách.
Poľnohospodárstvo, vol. V., 1958, N. 3, pp. 553-568.

Pacák, Š.
Beitrag zur erkenntnis der parasitenfaune der fische in den forellengewassern mit hinsicht auf die kunstlich zucht der salmoniden.
Príspevok k poznaniu parazitofauny rýb pstruhovitých vôd so zreteľom na umelý chov salmonidov.
Poľnohospodástvo, vol. V, 1958, N. 3, pp. 569-600.

Peter, V.
Uber den enfluss vershiedener futterungstechnik auf den kukenorganismus.
Pôsobenie rôznej techniky kŕmenia na organizmus kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. V, 1958, N. 3, pp. 601-616.

Top