Volume 7 (1960) - Issue 2

Peter, V.
The present stage, problems and prospects in breeding of the turkey.
Súčasný stav, problémy a perspektívy v chove moriek.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 2, pp. 81-88.

Vašátko, J.; Lukačovič, A.; Čapek, M.
The influence of microelements on the basis of V-K saturation chalk as a dispersing agent on the yield of the sugar beet and on the increase of the yield of saccharose.
Vplyv mikroelementov na báze saturačnej V-K kriedy ako plnidla na výnos cukrovej repy a zvýšenie výnosu sacharózy.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 2, pp. 89-108.

Gabriš, J.
Differences in the carcass qualities of white thoroughbred pigs and piebald crossbreds.
Rozdiely v jatočných vlastnostiach bielych ušľachtilých ošípaných a čiernostrakatých krížencov.
Poľnohospodártvo, vol. VII, 1960, N. 2, pp. 109-128.

Bojňanský, V.
Prognosis of occurrence, development and malignity of black scab (Synchytrium endobioticum (SCHIELB.) Perc.) in Czechoslovakia.
Prognóza výskytov, rozvoja a škodlivosti rakoviny zemiakov (Synchytrium endobioticum (SCHILB.) Perc.) v Československu.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 2, pp. 129-140.

Top