Volume 3 (1956) - Issue 1

Fic, V.
Fenologická analysa révy vinné CHRUPKA BÍL8
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 26-34

Fekete, Š., Gavenčiak, Š.
Vplyv jednoradových ochranných lesných pásov v zápoji na rozloženie snehovej pokrývky a na premŕzanie pôdy v priestore chránenom vetrolami.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 35-60

Landau, L., Špronc, A.
Účinok permenentného prísunu B-karotínu v zelenom krmive na úžitkovosť a zdravotný stav hrabavej hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 61-80

Musil, F., Němcová, D., Orel, V.
Studie o nasycenosti a konservační účinnosti vápenného roztoku pro konservaci vajec.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 81-99

Grom, A.
Príspevok k výskumu vplyvu pohlavných hormónov na pomer pohlavia kurčiat pri vyliahnutí.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 100-108

Top