Volume 1 (1954) - Issue 1

Lysenko, T.D.
O pôdnej výžive rastlín a zvyšovaní výnosov poľnohospodárskych rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp.9-20

Čumakov, V.
Biológia kvitnutia lucerny a doopeľovanie.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp.20-38

Balcar, J.; Škula, K.
Rajonizácia tabaku v ČSR.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 38-59

Žuffa, A.; Páleník, Š.
Vplyv kastrácie prasničiek na výšku prírastkov, akosť mäsa a tuku.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 60-80

Nižnánsky, F.
Skúsenosti s brucelózou zvierat a ľudí ČSR.
Poľnohosodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp.80-86

Patočka, J.
Príspevok k otázke pôsobenia insekticídov na húsenice.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 87-98

Ostrovský, M.
Niektoré otázky ekonomiky jednotlivých roľníckych družstiev.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 99-111

Turček, J.
Premnoženie niektorých xylofágov rýchlorastúcich drevín Žitného ostrova.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 112-119

Top