Volume 12 (1966) - Issue 9

Ostrovský, M., Palášthy, E.
Research, school and rational managements of an agricultural enterprise.
Výskum, škola a racionálne riadenia poľnohospodárskeho podniku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp. 683-688.

Ivanič, J.
Influence of combined home-made fertilizers on the resorption of nutrients and the yield of maize.
Vplyv kombinovaných hnojív našej výroby na resorpciu živín a úrodu kukurice.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp. 689-699.

Danko, J., Praslička, J., Krajný, P.
Use of granulated insections in the control of the vectors transferring viroses to pepper.
Použitie granulovaných insekticídov v boji proti vektorom viróz papriky.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp.700-706.

Labuda, J.
Study of the biotine effect on the increases of pigs fattened.
Štúdium účinku biotínu na prírastky výkrmových ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp. 707-716.

Ivánko, Š., Karlubík, M., Kyselovič, J.
Study of the metabolism of sulphate sulphur (Na2 S35 O4) in a hen egg during incubation.
Štúdium metabolizmu sulfátovaj síry (Na2 S35 O4) v slepačom vajci počas inkubácie.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp. 717-725.

Popluhár, L., Vrtiak, O. J., Kačín, J., Ježek, Z.
Tuberculosis occurrence and spreding among farm and wild animals.
Výskyt a šírenie tuberkulózy medzi hospodárskymi a divoko žijúcimi zvieratmi.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp. 726-732.

Fecenko, J.
Findings made by the author during his study trip to Denmark.
Poznatky zo študijnej cesty v Dánsku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp. 733-738.

Gruss, K.
Appreciation of agricultural machines from the point of view of work hygiene and physiology in Czechoslovakia.
Posudzovanie poľnohospodárskych mechanizmov z hľadiska hygieny a fyziológie práce v ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 9, pp. 739-744.

Top