Volume 12 (1966) - Issue 12

Repka, J.
International biological program.
Medzinárodný biologický program.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 883-886.

Říman, L., Bartoš, A.
Comparison between the influences of mutagens of the C, EMS, NMM, and new type on the germination of clover cultures.
Porovnanie vplyvu mutagénov typu C, EMS, NMM? a NEM na klíčenie viacročných krmovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 887-900.

Hraško, J., Červenka, L., Zrubec, PF., Fulajtár, E.
Influence of floods on the soil properties changes of the Danubian-basin lowland.
Vplyv záplav na zmeny pôdnych vlastností Podunajskej nížiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 901-909.

Mišík, V.
Effectiveness of netting fish by means of gill nets at the Orava basin.
Efektívnosť ťažby rýb žiabrovými sieťami v Oravskej nádrži.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 910-920.

Jeroch, H.
Present results of the experiments with the addition of synthetic amino acids into feeding mixtures for fattening ducks.
Doterajšie výsledky pokusov s prádavkom syntetických aminokyselín do kŕmnych zmesí pre výkrmové kačice.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 921-928.

Hrmo, V., Hajnal, J.
Contribution to the economy of the transport problem in the centralized calf rearing.
Príspevok k ekonomike dopravného problému v centrálnom odchove teliec.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 929-936.

Lobotka, J., Záhorský, J.
Coefficient of friction of the chopped mass of lucerne.
Koeficient trenia rezanej hmoty lucerny.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 937-945.

Jedlička, J.
A method for objective determination of meat sofness.
Metóda na objektívne určovanie mäkkosti mäsa.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 12, pp. 946-951.

Top