Volume 8 (1961) - Issue 4

Šmálik, M., Drozd, J., Kubíková, A.
The quantitative disproportions in the content of starch and sugars between healthy and virus-infested potatoes.
Kvantitatívne disproporcie v obsahu škrobu a cukrov medzi zdravými a vírusove chorými zemiakmi.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 4, pp. 245-250.

Čumakov, A.
The influence of some microelements on seed clovers.
Vplyv niektorých mikroelementov na tvorbu semien ďatelinovín.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 4, pp. 251-258.

Kováčik, A.
The influence of intervarietal hybridization of phenological and morphological properties with the F3 and F4 sunflower crosses.
Vplyv medziodrodovej hybridizácie na fenologické a morfologické vlastnosti a znaky u krížencov slnečnice v generácii F3 a F4.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 4, pp. 259-268.

Kočí, Š.
The feeding of heavy meat-lambs applying chlortetracycline and vitamin B12 in various feeding methods.
Výkrm ťažších zmäsovatených jahniat so súčasnou aplikáciou chlórtetracyklínu s vitamínom B12 pri rôznom spôsobe kŕmenia.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 4, pp. 269-280.

Majerčiak, P.
The influence of the alfalfa hay meal in the feed of hogs on their carcass quality.
Vplyv suchej šrotovanej lucerny v kŕmnej dávke ošípaných na jatočnú hodnotu.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1961, N. 4, pp. 281-290.

Masaryk, Š., Hampl, J.
The influence of vitahum on the hydrologic conditions of the soil.
Vplyv vitahumu na hydrologické pomery pôdy.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 4, pp. 291-302.

Top