Volume 15 (1969) - Issue 9

Benková, M., Göbö, A., Kubjatko, F.
The dynamics of development of some anatomic signs of the leaves of winter wheat.
Dynamika vývoja niektorých anatomických a morfologických znakov listov ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 9, pp. 763-791.

Fryček, A.
The influence of the alternative utilization of grass cover on the formation and the content of root mass.
Vplyv striedavého využitia trávneho porastu na tvorbu a obsah látok koreňovej hmoty.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 9, pp. 792-797.

Barta, M.
A contribution to the problem of using a higher portion of lucern meal in the feeding muxture for poultry.
Príspevok k problematike skrmovania vyššieho podielu lucernovej múčky v kŕmnej zmesi pre hydinu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 9, pp. 798-803.

Kočiová, E., Peter, V., Mikulaj, L., Húšťavová, H.
Antistress influence of high dosis of chlortetracykline and Zn-bacitracínu u kurčiat.
Antistresový účinok vysokých dávok chlórtetracyklínu a Zn-bacitracínu u kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 9, pp. 804-814.

Šándor, J., Halušková, S.
A study on the influence of the structure of basic means of production on the rough agricultural production in the district of košice.
Štúdium vplyvu štruktúry základných výrobných prostriedkov na hrubú poľnohospodársku produkciu v okrese Košice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 9, pp. 815-824.

Görner, F., Oravcová, V.
Changes of vitamin B1 and B2 contents in the fermentation of yoghurt and gouda cheese.
Zmeny obsahu vitamínov B1 a B2 pri fermentácii jogurtu a syru gouda.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 9, pp. 825-831.

Červenka, L.
Salting of greenhouse soils.
Zasoľovanie skleníkových pôd.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 9, pp. 832-837.

Top