Volume 9 (1962) - Issue 1

Hraško, J.
The significance of complex research work of soil.
O význame komplexného prieskumu pôd.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 3-6.

Ivanič, J.
Transpiration as an index of proportions in nutrition of the vegetable pepper.
Transpirácia ako ukazovateľ pomerov vo výžive koreninovej papriky.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 7-16.

Pešek, F.
Some brief notes towards a new method of preharvest estimation of cereals in an unhaversted stand.
Několik stručných poznámek k nově metodice předsklizňového odhadu obilovin v nesklizené kultuře.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 17-24.

Miček, J.
Sexual dimorphism in the symmetric location of the anterior and posterior vitelline veins of the yolk circulation of chickens and duckings.
Sexuálny dimorfizmus v položení prednej a zadnej vitelinnej vény žĺtkového obehu kurčiat a káčat.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 25-32.

Tureček, K., Müllerová, Ž.
The microflora of oestral mucus of Cervicis Uteri in cattle.
Mikroflóra oestrálního hlenu Cervicis Uteri skotu.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 33-40.

Čumlivski, B.
Comparison of the growth intensity of the crossbreeds F1 beetwen wallach eves and texel rams with the wallach lambs.
Porovnání intensity růstu kríženců F1 po vlašských ovcích a beranech plemene texel s jehňaty valašskými.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 41-52.

Brčák, J.
To the aetiology of the veinal necrosis of tobacco in southern Slovakia.
K etiologii hnědnutí žilek tabáku na jižním Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 53-60.

Top