Volume 9 (1962) - Issue 7

Hlaváč, J.
About the work and resnets of the potato improving station at Veľká Lomnica
O práci a pracovných výsledkoch na šľachtiteľskej stanici zemiakárskej vo Veľkej Lomnici.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 7, pp. 481-490.

Baxa, F.
Sowing and harvesting og hemp grown for fibre.
Výsev a zber konopí na vlákno.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 7, pp. 491-498.

Antal, J.
The rear of calves by reduced consumption of milk fat.
Odchov teliec pri zníženej spotrebe mliečneho tuku.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 7, pp. 499-508.

Torda, M., Pačenovský, J.
Field application of PBFI on trichofyces of cattle.
Terénne použitie PBFI na trichofýcie hovädzieho dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 7, pp. 509-518.

Čača, Z.
The importance of sanitary condition in sugar beet irrigation.
Význam zdravotního stavu cukrové řepy při zavlažovaní.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 7, pp. 519-526.

Top