Volume 46 (2000) - Issue 1

Bujnovský, R., Juráni, B.
Towards the soil quality evaluation.
K problematike hodnotenia kvality pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 1-11.

Hudec, J.
Influence of inorganic components of the Avit-35 liquid fertilizer on the winter wheat yield.
Vplyv anorganických zložiek kvapalného hnojiva Avit-35 na úrodu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 12-20.

Černý, I., Pačuta, V., Karabínová, M.
Influence of antropogenic factors on sugar beet yield and digestion forming.
Vplyv antropgénnych faktorov na úrodu a digesciu cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 21-33.

Jančovič, J., Holúbek, R.
Changes of phosphorus and potassium content in soil and herbage of semin-natural grassland and after long-term fertilization.
Zmeny obsahu fosforu a draslíka v pôde a trávnej hmote poloprírodných trávnych porastov po dlhodobom hnojení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 34-43.

Lacko-Bartošová, M., Minár, M., Týr, Š., Borecký, V.
Changes of weed seedbank in intergrated and ecological arable farming systems.
Zmeny potenciálnej zaburinenosti pôdy v integrovanom a ekologickom systéme hospodárenia na ornej pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 44-52.

Michalíková, A., Hudec, K., Kulichová, R.
Occurrence and damage of Fusarium on Triticosecale Witt.
Výskyt a škodlivosť fuzarióz na Triticosecale Witt.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 53-64.

Rybanská, M., Žitný, J., Baumgartner, J., Kúbek, A.
Polymorphism of egg-white and egg-yolk proteins of japanese quail.
Polymorfizmus bielkovín vaječeného bielka a žĺtka japonskej prepelice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 1, pp. 65-75.

Top