Volume 39 (1993) - Issue 1

Szabová, T., Mitro, A.
Effect of zeolit on sorption, desorption and distribution coefficient of radiostrontium and radiocesium in different soil.
Vplyv zeolitu na sorpciu, desorpciu a distribučné koeficienty rádiostroncia a rádiocézia v rôznych pôdach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 1-6.

Gregorová, H.
Production and quality of winter catch crops in lowland region.
Produkcia a kvalita ozimných medziplodín v nížinnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 7-15.

Tišliar, E.
Ploughless additional sowing of grasses and clover on half-natural grass covers.
Bezorebný prísev tráv a ďateliny na poloprírodných trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 16-24.

Piszczalka, J.
Comparison of work quality of combine E-514 and Bizon rekord at harvest of grain corn.
Porovnanie kvality práce kombajnov E-514 a Bizon rekord pri zbere kukurice na zrno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 25-29.

Blaho, R., Fľak, P., Ligačová, A.
Effect of age on fertility and longevity at getting in o heifers.
Vplyv veku pri zabreznutí jalovíc na plodnosť a dlhovekosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 30-37.

Tančin, V.
Effect of lactation of peripheral insulin level.
Vplyv laktácie na periférnu hladinu inzulínu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 38-43.

Nosáľ, V., Čuboň, J., Palanská, O., Daňo, J.
Carcass value and meat quality of bulls of improved Slovak Spotted cattle and cross-breds with Limousine breed.
Jatočná hodnota a kvalita mäsa býkov zošľachteného slovenského strakatého dobytka a krížencov plemenom Limousine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 44-53.

Mojto, J., Palanská, O., Kartusek, V., Bezáková, E.
Meat quality of hoofed game from free nature (Fallow-deer, red deer, ro-buck, boar).
Kvalita mäsa raticovej zveri (daniel, jeleň, srnec, diviak) z voľnej prírody.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 54-60.

Šebová, K.
Chemical analysis of decidua in gravid hare females.
Chemická analýza sliznice maternice (decidua) u gravidných samíc zajaca poľného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 61-64.

Grolmus, J., Trebatická, M., Kalová, J.
Effect of the influencing of rooster ejaculate by pure and bioactivated sodium azide on the indices of hatching capacity and production of hens.
Účinok ovplyvnenia ejakulátu kohútov čisým a bioaktívovaným azidom sodným na ukazovatele liahnivosti a produkcie sliepok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 1, pp. 65-73

Top