Volume 40 (1994) - Issue 9

Stredanský, J.
Protective effect of agricultural crops against wind erosion of soil.
Ochranný efekt poľnohospodárskych plodín voči účinkom vetrnej erózie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 633-641.

Líška, E., Frančáková, H., Kulík, D.
The effect of climatic factors on qualitative parameters of spring barley grain.
Vplyv poveternostných podmienok na kvalitu zrna jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 642-650.

Repka, J., Danko, J.
Energy efficiency of spring barley cultivation system using large-scale production technologies.
Energetická efektívnosť pestovania jačmeňa jarného vo veľkovýrobných technológiách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 651-659.

Petrovic, J., Čermín, Ľ., Brezinová-Poláková, B.
The heterosis effect and phenotype correlations of the quantitative characters of wheat.
Heterózny efekt a fenotypové korelácie kvantitatívnych znakov pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 660-673.

Jančovič, J.
The effect of alternating intensity of nitrogen fertilization on the quality of semi-natural grassland. I. The fibre and protein conten.
Vplyv striedavej intenzity dusíkatého hnojenia na kvalitu poloprírodného trávneho porastu. I. Obsah vlákniny a dusíkatých látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 674-683.

Škultéty,M., Bencová, E., Václavová, M., Škultétyová, N., Hletková, K., Chovanec, J., Kečkeméthy, A.
Quality of maize silages inoculated with lactic acid bacteria.
Kvalita kukuričných siláží inokulovaných baktériami mliečneho kvasenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 684-692.

Tančin, V., Brouček, J., Mihina, Š.
The influence of suckling of primiparous cows during the first month of lactation on their later profile of metabolic hormones.
Vplyv cicania prvôstok teľatami v prvom mesiaci laktácie na ich neskorší homonálny profil.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 693-698.

Botto, Ľ., Mihina, Š., Pažmová, J., Chobotová, E.
Cleanin of milk buckets by ultrasonic equipment.
Čistenie mliečnych kanví ultrazvukovým zariadením.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 9, pp. 699-706.

Top