Volume 39 (1993) - Issue 9

Michrina, J., Michalíková, A., Roháčik, T., Kulichová, R., Uhlík, V.
Induction of Trichoderma harzianum rifai to fungicide tolerance.
Indukcia Trichoderma harzianum Rifai k fungicídnej tolerancii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 9, pp. 697-704.

Kráľovič, J., Králová, V., Weismann, Ľ.
The relation of mineral nutrition to the occurence of Tilletia controversa Kuhn. and Septoria nodorum Berg.
Vzťah minerálnej výživy pšenice k výskytu Tilletia controversa Kuhn. a Septoria nodorum Berg.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 9, pp. 705-712.

Tvaružek, L.
The research of glume blotch (Septoria nodorum Berg.) and Fusarium head blight (Fusarium spp.) in Cereal Research Institute Kroměříž.
Výzkum braničnatky plevové (Septoria nodorum Berg.) a klasových fuzárií (Fusarium spp.) ve Vázkumném ústavu obilninařském Kroměříž.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 9, pp. 713-719.

Šrobárová, A., Bukovčáková, M.
The occurence and properties of Fusarium on the rye caryopsis.
Výskyt a vlastnosti húb rodu Fusarium na obilkách raže.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 9, pp. 720-728.

Knížetová, H.
Molecular genetics in animal breeding.
Možnosti využití molekulární geneticky ve šlechtění hospodařských zvířat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 9, pp. 729-752.

Kubina, Ľ., Said, J., Chlebec, L.
Influence of intensity of the flow of milk and volume of claw-piece an the stability of vacuum in under-teat chambera of the teat cups.
Vplyv intenzity toku mlieka a veľkosti rozdeľovača na stabilitu podtlaku v podceckových komorách ceckových nástrčiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 9, pp. 753-763.

Ubrežiová, I., Daňo, J.
Analysis of the economical results of milk production in the selected agricultural enterprises.
Analýza ekonomických výsledkov výroby mlieka vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 9, pp. 764-770.

Top