Volume 3 (1956) - Issue 5

Balon, E.
Medzidruhová hybridizácia dunajských rýb.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 5, pp. 581-592

Hejtmánek, J.
Klasifikácia včelstiev pre účely plemenného chovu.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 5, pp. 593-603

Devínsky, F.
Použitie Dubosolu ako prísady do kŕmnej dávky kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 5, pp. 604-619

Frimmel, F.
Nové cesty stimulace tabáku.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 5, pp. 631-645

Svoboda, A.
Biometrické štúdium rastu a vývoja kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 5, pp. 646-656

Ambruš, P.
Výskum dynamiky tvorenia zelenej hmoty trávnych porastov a zmien spôsobených vplyvom hnojenia.
Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 5, pp. 657-673

Top