Volume 27 (1981) - Issue 1

Tkáč, J.
Effect of irrigation on the yield amount of spring wheat under the conditions of East Slovakian Lowland.
Vplyv závlah na výšku úrody jarnej pšenice v podmienkach východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 3-9.

Gubišová, V.
Lentil manuring effectiveness.
Efektívnosť hnojenia šošovice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 10-17.

Stollárová, V.
Share of yeast fungi and yeast-type microorganisms in red currant fruits (Ribes rubrum L.).
Zastúpenie kvasiniek a kvasinkovosti mikroorganizmov na plodoch ríbezlí (Ribes rubrum L.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 18-22.

Gregorová,H.
Dynamics of soluble glycidesin meadow fescue (Festuca pratensis Huds.).
Dynamika rozpustných glycidov v kostrave lúčnej Festuca pratensis Huds.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 23-30.

Kikuc, M.
Effect of blast-furnace lime slag from the East-Slovakian Ironworks on the fertility of illimerized soils of the East-Slovakian Region.
Vplyv vysokopecnej vápenatej trosky z východoslovenských železiarní na úrodnosť illimerizovaných pôd východoslovenského raja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 31-37.

Letko, E.
Varability and commercial properties of two homozygous forms (scaly and mirror) of common carp from artificial breeding.
Variabilita a úžitkové vlastnosti dvoch homozygotných foriem (šupinatej a zrkadlovej) kapra obyčajného z umelého chovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 38-43.

Vavák, V.
Behaviour analysis of milch cows under the conditions of large-scale production technology of loose housing.
Analýza správania sa dojníc v podmienkach veľkovýrobnej technológie voľného ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 44-51.

Krčál, Z., Boroš, V.
Effect of cooling and storing of sheeps milk on the quality of sheeps lump cheeses.
Vplyv chladenia a uchovávania ovčieho mlieka na kvalitu ovčích hrudkových syrov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 52-61.

Procházka, B., Petranský, I., Drabant, Š.
Simulation of loading by jump (impact loading, shock loading) of the system combustion engine-hydrostatic gear box.
Simulovanie zaťaženia skokom sústavy spaľovací motor - hydrostatická prevodovka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 62-69.

Juhásová, G., Benčať, F.
The distribution and coccurrence of the fungi Melanconis modonia Tul. and Phytophthora cambivora (Petri) Buism. on the European Chestnut in Slovakia.
Rozšírenie a výskyt húb Melanconis modinia Tul. Phytophthora cambivora (Petri) Buism. na gaštane jedlom na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 70-81

Lošonský, L., Liska, J.
Evaluation of soil and climatic conditions of winegrowing of the cadastre Modra.
Vyhodnotenie pôdnych a klimatických podmienok vinohradníckych tratí katastru Modra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 82-92.

Top