Volume 33 (1987) - Issue 12

Zaťko, J., Balšan, J.
Effect of some elements of growing technology on winter wheat grain yield of the cultivar SO-8123.
Vplyv niektorých prvkov technológie pestovania na úrodu zrna ozimnej pšenice novošľachtenia SO-8123.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 12, pp. 1073-1081.

Brindza, J.
Differences in water intake by grains of single spikelets of the main spike of winter wheat.
Rozdiely v príjme vody zrnami jednotlivých kláskov hlavného klasu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 12, pp. 1082-1093.

Mičieta, K.
Increased aberration capacity of chromosomes in Vicia faba L. under the influence of a combination of some herbicides after treatment in field cultures.
Zvýšená aberantnosť chromozómov u Vicia faba L. vplyvom kombinácie niektorých herbicídov po ošetrení v poľných kultúrach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 12, pp. 1094-1100.

Žáková, J., Čulen, D., Žák, Š.
Saturation crossing of sterile lines of sugar beet.
Nasycovacie kríženie sterilných línií cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 12, pp. 1101-1109.

Vančo,B.
On the method of isolating the fungus Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. from lucern leaves.
K metóde izolácie huby Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. z listov lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 12, pp. 1110-1114.

Karlubík, M.
Contents of dry matter, proteins and actomyosin in muscles of pigs at the prenatal and postnatal development.
Obsah sušiny, bielkovín a aktomyozínu v svaloch ošípaných v prenatálnom a postnatálnom vývoji.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 12, pp. 1115-1119.

Slamečková, M., Buček, G.
Entomocenoses of selected localities of the upper Nitra.
Entomocenózy vybraných lokalít hornej Nitry.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 12, pp. 1120-1129.

Top