Volume 44 (1998) - Issue 2

Bedrna, Z.
Anthropic influence on soils of Slovakia.
Antropizácia pôd Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 2, pp. 81-88.

Novák, J.
Grassland succession after mulching of eutrophisated soil.
Sukcesia trávneho porastu po mulčovaní eutrofizovanou pôdou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 2, pp. 89-99.

Tančík, J., Cagáň, Ľ.
Control of the european corn borer (Ostrina nobilalis Hbn.) with chemical and biological insecticides.
Ochrana proti vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis Hbn.) chemickými a biologickými insekticídmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 2, pp. 100-109.

Rychtárik, J., Gregová, E.
Indirect evaluation of bread-making quality, gliadin blocks and glutenins in the grain of winter wheat (Triticum aestivum L.) hybrid progenies.
Nepriame hodnotenie pekárskej akosti, gliadínové bloky a gluteníny v zrne hybridných potomstiev ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 2, pp. 110-122.

Brouček, J., Uhrinčať, M., Hanus, A., Sándor, A., Arave, C.W.
Behaviour of dairy cows housed on the place with geopathogene zone.
Správanie dojníc ustajnených na mieste s geopatogénnou zónou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 2, pp. 123-137.

Solíková, H.
Subsidies possibilities of food production in Slovak republik (1991-1996).
Dodatočná náročnosť výroby potravín v Slovenskej republike (1991-1996).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 2, pp. 138-155.

Top