Volume 9 (1962) - Issue 8

Rosam, V.
A balance of one year activity of the institute for the investigation of the scientific system of agriculture in Bratislava.
Bilancia jednoročnej činnosti ústavu pre vedeckú sústavu hospodárenia - pobočka, Bratislava.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 8, pp. 561-564.

Marendiak, D.
Mutual relations between azotobacter and the aerobic cellulolytic bacteria in the rhizosphere of the potato.
Štúdium kvantitatívnej premenlivosti a vzájomných vzťahov medzi azotobakterom a aeróbnymi celulolytickými baktériami v rizosfére zemiakov inokulovaných azotobakterom.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 8, pp. 565-574.

Turčány, J.
Proper time and depth of ploughing in farmyard manure.
Správne obdobie a správna hĺbka zaorania maštaľného hnoja.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 8, pp. 575-586.

Dančík, J.
A contribution to the effect of legumes and their mixtures irrigation.
Príspevok k vplyvu závlah ďatelinovín a ich miešaniek.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 8, pp. 587-596.

Sedlár, J.
The effect of casts regulation on their futher course of forming.
Vplyv regulácie obsádok na ich ďalšie formovanie.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 8, pp. 597-606.

Sakala, J.
Relation of the level of sexual exploatation of bulls to their spermiogram and fertility in dependence to their neuroconstitutional disposition.
Vzťah stupňa sexuálnej exploatácie býkov k ich spermiogramu a fertilite v závislosti od neurokonštitučného založenia.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 8, pp. 607-616.

Top