Volume 11 (1965) - Issue 2

Karakoz, A.
In memorial of Prof. J. Hammond - the fonder of zootechnical physiology.
Za Prof. J. Hammondom - zakladateľom zootechnickej fyziológie.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 81-84.

Polách, J., Janýška, A.
Deficiency of molybdenum in cauliflower.
Nedostatok molybdénu u karfiolu.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 85-90.

Haken, D.
Effectiveness of copper on the moorlands.
Účinnosť medi na rašelinových pôdach.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 91-96.

Lukačovič, A., Heinrichová, K., Čapek, M.
Influence of different mixtures of microelments on the increase of the production of saccharose in sugar beet.
Vplyv rôznych zmesí mikroelementov na zvyšovanie produkcie sacharózy v cukrovej repe.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 97-106.

Heinrichová, K., Lukačovič A.
Influence of microelements - manganese, copper, boron and zinc on their assimilability by the plant and their localization in the root and leaves of sugar beet.
Vplyv mikroelementov - mangánu, medi, bóru a zinku na ich prijateľnosť rastlinou a lokalizáciu v koreni a listoch cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 107-114.

Antal, J., Blaho, R.
Beet sugar in the nutrition of calves.
Repný cukor vo výžive teliec.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 115-120.

Hubinský, J.
A contribution to the study of the problems of ventilation in the two-row cowsheds.
Príspevok k štúdiu problematiky vetrania v dvojradových kravínoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 121-129.

Michajlovskij, N.
Some knowledge about the microelements in the biochemical regions of the USSR.
Niektoré poznatky o mikroelementoch v biochemických oblastiach SSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 2, pp. 130-135.

Top