Volume 2 (1955) - Issue 2

Polerecký, O.
Význam krájania zemiakov v kukuričnej výrobnej oblasti.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 2, pp. 97-112

Záborský, J.
Agrotechnické pokusy so zemiakmi.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 2, pp. 112-123

Dobrovoda, J.
Pokus s rezom a vedením vínnej révy v malokarpatskej oblasti.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 2, pp. 124-143

Hašek, A.
Výsledky pokusu so skrmovaním ryžovej slamy baranmi.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 2, pp. 143-150

Farský, I.; Peter, M.
Skúsenosti s prípravou závlahového poľa a spôsobmi sejby v závlahovom hospodárstve.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 2, pp. 151-158

Šenkár, J.
O množení orechov vegetatívnym spôsobom.
Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 2, pp. 159-162

Top