Volume 1 (1954) - Issue 3

Veneni, M.
Teplota vody a vzrast ryže.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 249-264

Frimmel, F.
Dynamická tabakometria.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 264-287

Hlaváč, J.
Úspešné pestovanie karfiolu na semeno pod Tatrami.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3 pp. 289-297

Čepelák, J.
Význam kuklíc v poľnohospodárstve a lesníctve a ich ochrana pred účinkami chemického boja proti škodcom.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp.298-306

Šikrová-Bodnárová, M.
Zahájený les alebo pasienkový les na svahových pasienkoch južného Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp.306-317

Miček, J.
Závislosť embryonálneho vývoja od váhy vajec a jeho vzťah k postembryonálnemu vývoju sliepok.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 317-325

Šebesta, M.
K organizácii a odmeňovaniu práce v živočíšnej výrobe JRD.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 326-336

Turček, F.J.
Pokusy s metodikou odlovu drobných hlodavcov na ochranu lesa.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 336-347

Szentivány, A.
Formy a vlastnosti vetevnatých klasov raži zošľachtenej na vetevnatosť.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp- 349-362

Šinko, A.
Morus tyrnaviensis - moruša trnavská, nový ovocný druh
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 363-369

Miotla, D.
Využitie veterných motorov v poľnohospodártve.
Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 369-388

Top