Volume 28 (1982) - Issue 12

Karabínová, M.
Some results of a trial with after-spring packing of winter wheat.
Niektoré výsledky výskumu s posejbovým utláčaním ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 12, pp. 1045-1054.

Kulich, J.
Effect of full fertilization at the soil contamination with arenic.
Vplyv plného hnojenia pri kontaminácii pôd arzénom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 12, pp. 1055-1065.

Hudec, J.
Ureaphosphate in the nutrition of spring barley. IV. effect of solid and suspension fertilizers containing ureaphosphate on the yield and quality of spring barley.
ureafosfát vo výžive jarného jačmeňa. IV. vplyv pevných a suspenzných hnojív s ureafosfátovou zložkou na úrodu a kvalitu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 12, pp. 1066-1071.

Uhrín, V.
Musculature growth of productive types of hens. I. Muscular system.
Rast svalov rôznych produkčných typov sliepok. I. svalová sústava.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 12, pp. 1072-1086.

Gálik, R., Čupka, V., Kabát, L.
A study of suitability of various starter feeds for an early weaning of piglets.
Štúdium vhodnosti rôznych štartérových zmesí pre skorý odstav prasiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 12, pp. 1087-1099.

Top