Volume 44 (1998) - Issue 12

Izakovičová, Z.
Measures of territorial stability of the agricultural landscape.
Miery priestorovej stabilizácie poľnohospodárskej krajiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 12, pp. 893-901.

Habuštová, O.
Influence of Kuprikol-50 on Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) numbers in potato fields.
Vplyv Kuprikolu-50 na výskyt pásavky zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata Say) v porastoch zemiaka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 12, pp. 902-913.

Lipinski, K., Tywonczuk, J., Kozikowski, W., Bíro, D.
A comparative study on the protein quality of cake and meal from double low rapeseed.
Porovnávacia štúdia kvality dusíkatých látok výliskov a extrahovaného šrotu z dvojnulovej repky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 12, pp. 914-921.

Simoník, J.
Analysis of chronometrical comparison of mechanized irrigation processes.
Analýza chronometrážnych pozorovaní procesu mechanizovaného zavlažovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 12, pp. 922-933.

Petranský, I., Drabant, Š., Ďurák, M., Mancovič, M., Podolák, A.
Agricultural tractor with differential hydrostatic split transmission system.
Poľnohospodársky traktor s diferenciálnou hydrostatickou prevodovkou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 12, pp. 934-947.

Grznár, M.
Transformation process and economy of agricultural enterprices in the Slovak republic.
Transformačný proces a ekonomika agrárnych podnikov v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 12, pp. 948-962

Top