Volume 51 (2005) - Issue 11

BURÁKOVÁ, E., KRKOŠKOVÁ, B., MACOVÁ, E., SVETLÍKOVÁ, D.
Effect of enzymatic hydrolysis on wheat prolamin fraction changes.
Vplyv enzýmovej hydrolýzy na zmeny prolamínovej frakcie pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 11, pp. 561-567.

RAJČÁKOVÁ, L., MLYNÁR, R., GALLO, M.
Effect of biological and biological-enzymatic additive on fermentation in red clover.
Vplyv biologického a biologicko-enzymatického prípravku na fermentačný proces ďateliny lúčnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 11, pp. 568-573.

HAŠČÍK, P., ČUBOŇ, J., HORNIAKOVÁ, E., KRIVÁNEK, L., KULÍŠEK, V.
Relationship between probiotic preparation application and abdominal fat amount in chicken.
Vzťah medzi aplikáciou probiotického preparátu a množstvom abdominálneho tuku u výkrmových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 11, pp. 574-579.

ČUBOŇ, J., HAŠČÍK, P., MOJTO, J., KAČANIOVÁ, M., KOŠŤÁLOVÁ, D., VAGAČ, V., PAVLIČOVÁ, S., KOŽUCH, J.
Effect of sodium lactate on quality of baby beef.
Vplyv aplikácie mliečnanu sodného na kvalitu mladého hovädzieho mäsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 11, pp. 580-585.

KRKOŠKOVÁ, B., MACOVÁ, E.
Development of low-fat poultry and pork meat products.
Vývoj nízkotučných hydinových a bravčových mäsových výrobkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 11, pp. 586-592.

VASIL, M., ELEČKO, J., FOTTA, M.
Microbilogical load of sheep milk from primary production to its processing.
Mikrobiologická zaťaženosť ovčieho mlieka od prvovýroby po jeho spracovanie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 11, pp. 593-601.

ŠRAMKOVÁ, K., BITTER, K.
Milk and milk products consumption and somatometric parameters in relation to bone density of females.
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov a somatometrické hodnoty vo vzťahu k denzite kostí žien.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 11, pp. 602-614.

Top