Volume 49 (2003) - Issue 3

DRABANT, Š., GONDA, L., PETRANSKÝ, I., ŽIKLA, A., NOZDROVICKÝ, L., MOJŽIŠ, M.
Evaluation of the energy requirements of the no-till seeder.
Hodnotenie energetickej náročnosti bezorbovej sejačky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 101-114

ĎUĎÁK, J. - PETRANSKÝ, I. - DRABANT, Š. - ŽIKLA, A. - BOLLA, M. - PETRANSKÝ, P.
lnfluence of hydraulic control on energetic demands of tractor ploughing sets.
Vplyv regulačnej hydrauliky na energetickú náročnosť traktorových orbových súprav.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 115-121

BAUER, F., SEDLÁK, P.
Problems associated with the load of tractor driving wheels during plughing.
Problematika zatížení hnacích kol traktoru při orbě.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 122-129

SEMETKO, J., JANOŠKO, I., PERNIS, P.
Increasing, driving pulls of the tractor by trailer.
Zvýšenie hnacích síl traktora prívesom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 130-136

VITÁZEK, I., HAVELKA, J., PIRŠEL, M.
Sorption isotherms of agricultural products.
Sorpčné izotermy poľnohospodárskych produktov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 137-142

KRČULA, J., MINÁRIK, J., NOVÁKOVÁ, H.
Control of fodder feeder for constant transport capacity.
Regulácia dávkovača objemového krmiva na konštantný dopravný výkon.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 143-147

ŠESTÁK, J., DUNČIČ, P., PRŠAN, J.
Determining the input power of mulcher D-1500/M.
Stanovenie príkonu na pohon mulčovača D-1500/M).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 3, pp. 148-155

Top